Årshjul 2018 i Lærkereden

I 2016 supplerede vi vores årsplan med et Årshjul. Det er blevet en succes så det fortsætter vi med i 2018.

Årshjul – hvorfor:

 • fordi det giver os bedre muligheder for at arbejde med et tema i dybden
 • der er krav og forventninger fra politikere og forvaltning, at vi arbejder mere målrettet med læring i dagtilbud
 • det sikrer os at vi kommer igennem alle de lovpligtige læreplanstemaer
 • det giver børnene mere læring, da vi vil have mere fokus på hvad børnene lærte af et tema
 • Vi vil gerne have jer forældre endnu mere inddraget i børns læring – derfor vil I ved hvert tema blive involveret.

Årshjul - hvordan:

 • Vi arbejder med et læreplanstema i hvert kvartal
 • Forældrene vil få et kvartal ad gangen – vi håber, det giver mere mening, nærhed og overblik for jer.
 • De datoer, der er planlagt, vil I fortsat modtage på en årsplan ved årets start
 • Alle børnegrupper arbejder med det samme læreplanstema på samme tid - det håber vi giver mere sammenhæng og bedre muligheder for, at børnene kan møde hinanden på tværs i huset.
 1. kvartal: Sprog.
 2. kvartal: Krop og bevægelse
 3. kvartal: Natur og Naturfænomener
 4. kvartal: Kulturelle værdier og udtryksformer

De to andre temaer fra de pædagogiske læreplaner; Barnets alsidige personlige udvikling og Sociale kompetencer arbejder vi med hver dag. Det primære er, at barnet har det godt med sig selv og kammeraterne – så kommer aktiviteter og læring i anden række! Derfor har vi de to temaer som indsatsområder hver dag!

Samtidigt vil vi også sammen med jer altid have fokus på barnets sproglige udvikling. Vi ved, at et godt sprog betyder rigtig meget for barnets trivsel og udvikling.

Lærkeredens værdigrundlag er fortsat retningsgivende for det pædagogiske arbejde.

Vi vil:

 • respektere det enkelte barn som en unik personlighed
 • tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og baggrund
 • skabe optimale udviklingsmuligheder
 • lære barnet at indgå i forpligtende samspil med andre

Det er nu tredje år vi arbejder med Årshjul og vi har fået mange positive tilkendegivelser fra jer forældre. Vi synes også selv det har været rigtig godt i 2017, så derfor fortsætter vi i 2018. I år har ændret på rækkefølgen af temaerne, da det giver andre muligheder, når de bliver afholdt på forskellige tidspunkter af året.

 

Publiceret 17-12-2017