Årshjul 2016 i Lærkereden

Vi har i personalegruppen ønsket at supplere vores årsplan med et årshjul.
Årshjul – hvorfor:
• fordi det giver os bedre muligheder for at arbejde med et tema i dybden
• der er krav og forventninger fra politikere og forvaltning, at vi arbejder mere målrettet med læring i dagtilbud
• det sikrer os at vi kommer igennem alle de lovpligtige læreplanstemaer
• det giver børnene mere læring, da vi vil have mere fokus på hvad børnene lærte af et tema
• Vi vil gerne have jer forældre endnu mere inddraget i børns læring – derfor vil I ved hvert tema blive involveret.

Årshjul - hvordan:
• Vi arbejder med et læreplanstema i hvert kvartal
• Forældrene vil få et kvartal ad gangen – vi håber, det giver mere mening, nærhed og overblik for jer.
• De datoer der er planlagt som de tidligere år, vil I fortsat modtage på en årsplan ved årets start
• Alle børnegrupper arbejder med det samme læreplanstema på samme tid - det håber vi giver mere sammenhæng og bedre muligheder for, at børnene kan møde hinanden på tværs i huset.

1. kvartal: Kulturelle værdier og udtryksformer
2. Kvartal: Natur og Naturfænomener
3. Krop og bevægelse
4. Sprog

De to andre temaer fra de pædagogiske læreplaner; Barnets alsidige personlige udvikling og Sociale kompetencer arbejder vi med hver dag. Det primære er, at barnet har det godt med sig selv og kammeraterne – så kommer aktiviteter og læring i anden række! Derfor har vi de to temaer som indsatsområder hver dag!
Samtidigt vil vi også sammen med jer altid have fokus på barnets sproglige udvikling. Vi ved, at et godt sprog betyder rigtig meget for barnets trivsel og udvikling.

Lærkeredens værdigrundlag er fortsat retningsgivende for det pædagogiske arbejde.
Vi vil:
• respektere det enkelte barn som en unik personlighed
• tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og baggrund
• skabe optimale udviklingsmuligheder
• lære barnet at indgå i forpligtende samspil med andre

Vi glæder os til at præsentere det nye Årshjul for jer og spændt på at høre jeres mening.
Vi starter med at give jer et lille indblik i hvad vi vil arbejde med i januar – februar og marts 2016:

Kulturelle udtryksformer og værdier.
Kultur for børn – kultur med børn – kultur af børn
1.januar 2016 – 31.marts. 2016.

Indhold i de første 3 måneder januar – februar – marts: Kulturelle udtryksformer og værdier:

• Traditioner: Helligtrekonger – Fastelavn – Påske
• Eventyr
• Andres kultur: Kina og de arabiske lande
• Egen kultur: Måltider i dagligdagen

Uge 1: 4.1. – 8.2:
Vi arbejder med emnet ”Helligtrekonger Hvorfor hedder det Helligtrekonger d. 6.1.??
Hele ugen går vi på opdagelse i denne danske tradition
Forældre vil få Helligtrekonger brød til forældrekaffe d. 26.1
Forældre - Efterlysning: Har I en mor/far, bedstemor/far der vil komme og fortælle om hvordan de fejrede Helligtrekonger i deres barndom?? I må meget gerne give besked på jeres barns stue

Uge 2 og 3: 11.1 – 22.1:
Eventyr Vi vil lege med teater på alle planer – måske laver vi selv et eventyr? Vi får besøg af en teatergruppe.
Forældre - Efterlysning: Er der nogle forældre der kender nogen der har et gammelt dukketeater vi må låne? I må meget gerne give besked på jeres barns stue

Uge 4 og 5: 25.1 – 12.2:
Fatelavn Hvorfor holder vi fastelavn? Hvad er historien omkring fastelavnsris? Hvorfor slår vi katten af tønden? m.m. Vi bliver så ”kloge” på fastelavnstraditionen!
Forældre – Hjælp: Hvis I har sjovt gammelt udklædningstøj / uniformer m.m. vil vi rigtig gerne modtage det eller låne det. I må meget gerne give besked på jeres barns stue.

Uge 6 – 7 – 8 – 9:
Hvordan lever man i Kina og i de
arabiske lande? Hvordan lever et kinesisk barn? Vi skal prøve at være kinesiske børn for en dag. Vi skal måske ud og spise på en kinesisk restaurant. Hvordan ser en kinesisk drage ud?
Hvilke lande kommer vi fra her i Lærkereden? Kan vi synge på kinesisk? Kan vi rime på arabisk?
Forældre bidrag: Hvis der er nogle forældre, der har lyst til at bidrage med traditioner, mad eller andet fra deres fædrelande, så giv gerne besked på jeres barns stue.

Uge 10 – 11 – 12:
Påske Hvorfor holder vi påske? Hvorfor får vi påskeæg? Kan vi trille med æg? Hvad har en kylling med påske at gøre? Vi får klippet og klistret en masse, mens vi finder ud af hvorfor vi klipper gækkebreve – harer – kyllinger – æg m.m.

I de tre måneder vil vi også have fokus på den danske madkultur. Hvorfor sidder vi sammen og spiser? Vi sidder ved borde og stole mens vi spiser. Gør de også det i andre lande? Vi spiser med kniv og gaffel – er der nogen steder man spiser med fingrene og af et fælles fad?

Vi vil gerne give børnene en god dansk madkultur, hvor vi hygger os sammen og nyder vores dejlige madpakker uden stress, jag og unødig larm.

 

Publiceret 17-01-2016