Årsplan 2018:

Vi vil hermed beskrive og synliggøre baggrunden for de aktiviteter, der er lagt ind i årsplanen.

Aktiviteterne dokumenteres ude på stuerne bl.a. med fotos og historier på tavlerne samt på vores hjemmeside.

Årsplanen giver børn og voksne muligheder for at få fælles oplevelser i Lærkereden. Vi er en forholdsvis stor institution med ca. 135 børn i alderen 0 – 6 år og 27 ansatte. Det er vi glade for, idet Lærkereden hver dag summer af liv og livsglæde. I vores dagligdag har vi den lille institutions fordele med børnene i tæt samarbejde med de voksne på deres stue. Når vi deltager i årsplanens aktiviteter, benytter vi os af en stor institutions fordele. Her omsætter vi det til praksis, som vores værdigrundlag lægger op til, at børn og voksne føler og mærker, at vi er en del af en større helhed.

Årsplanen bringer os sammen på kryds og tværs af stuerne med mange gode fællesoplevelser for såvel børn, personale som forældre. Det er vigtigt, at børnene lærer at begå sig i større sammenhænge, så de erfarer, at tingene kan være

  • Rent liv – dagen d. 20. september
   Alle dagtilbud i Skive kommune har en fælles dag, hvor de er optaget af et emne fra Rent Liv: Fjorden – Livet – energien – Maden. Sidste år havde vi temaet ”Maden” og i år sætter vi alle fokus på ”Fjorden”. Man kan læse mere om ”Rent liv” på http://www.skiverentliv.dk/om+rent+liv

  • Maddage – cafédage – medbragt mad – påskefrokost - julefrokost:
   Forældrene giver udtryk for, at de gerne vil bidrage til maddage. Derfor har vi indlagt 4 maddage med medbragt mad. Da Fødevarestyrelsen har nogle regler for medbragt mad i daginstitutioner, som vi skal overholde, er der et skema på den enkelte stue med de muligheder, der er for medbragt mad. Derudover har vi i Lærkereden en sundhedspolitik, som også inspirerer os til at tænke sundt.
   Maddage giver børnene mulighed for at forholde sig til maden sammen med deres kammerater. Vi har gode erfaringer med at have små kokke med i køkkenet og inddrager børnene i snakken om, hvor maden kommer fra. Børnene indgår i arbejdet med at forberede maden, dække bord, lave bordpynt, smøre maden, holde bordskik, sende maden rundt m.m., som vi mener er vigtigt. Samtidig er der masser af anden læring i forbindelse med tilberedningen i køkkenet, eks. noget om farver – en tomat er rød, en banan gul, former, størrelser osv.
   P.s. medbragt mad gælder ikke børn i vuggestuen (dog undtaget påskefrokosten)
  • Fastelavn – Påske – St. Bededag – Sct. Hans - Lucia – Jul:
   Vi prioriterer de årlige traditioner højt, de er en del af den danske kultur. Børnene lærer og hører om de forskellige højtider og de gamle skikke. Hvorfor slår vi katten af tønden? Hvorfor holder vi jul, osv. Vi synes, det er vigtigt, at vi voksne giver den danske kultur videre til børnene. På den måde er vi også bedre i stand til at forholde os til andre kulturer, når vi kender og er bevidste om vores egen kulturarv.

  • Forældrekaffe:
   Vi giver mulighed for, at I, i fred og ro, kan nyde en kop kaffe, mens I enten snakker med forældrene til jeres barns kammerat eller f.eks. ved at I spiller et spil med jeres barn. Det er samvær, som I selv sætter indhold på.

  • Olde-, bedsteforældredag og søskendedag:
   Vi indbyder til et besøg i Lærkereden. Dagen er planlagt forud for en helligdag, nemlig St. Bededag, så familien har tid til at være sammen og komme frem og tilbage til Skive.
   Vi vil gerne give andre generationer, med tilknytning til Lærkereden, mulighed for at opleve en dag sammen med barnet i dets daginstitution.

  • Arbejdsdag:
   Arbejdsdagen i Lærkereden er med primært udendørs arbejde på vores fællesarealer. Vi får repareret en masse småting/store ting og har et hyggeligt samvær, hvor vi mødes under andre former end til daglig. Vi tror, at det netop er derfor børnene nyder dagen, de oplever vi hjælper hinanden, såvel med det praktiske, som i samværet med dem
  • Informationsmøde for nye forældre:
   Vi har tidligere holdt informationsmøde for nye i Lærkereden, hvor vi har givet fælles informationer om værdigrundlag, budget, pædagogik, samarbejde, forældresamarbejde m.m. De sidste år har der ikke været så stor opbakning til dette møde, så derfor aflyser vi mødet i år. Forældre giver udtryk for at de føler sig godt informeret i hverdagen. Hvis der opstår et behov senere for et informationsmøde, så er vi klar.

   Sommerfest og forældremøde/forældrebestyrelsesvalg:
   I 2016 og 2017 holdt vi både sommerfest og forældrebestyrelsesvalg på samme dag. Det blev en stor succes, så derfor fortsætter vi det i år d. 30.8. 2018 kl. 16.30 – 19.

   Foto:
   I Lærkereden bliver vi fotograferet gruppevis af en lokal fotograf. I kan derefter købe gruppebilledet, som giver jer en god mulighed for at lære barnets kammerater at kende. Det plejer også at være et kært minde for barnet.

   Teater:
   Vi har i samarbejde med forældrebestyrelsen valgt, at Lærkereden hvert år køber en teaterforestilling, der passer til vores aldersgruppe. Vi kan komme til teaterforestilling i Skive Theater mod betaling, men da det bl.a. betyder forældrebetaling, transport frem og tilbage og at nogen børn muligvis ikke kan deltage, så har vi valgt denne form for teater fra.
   I år får vi besøg af Tryllekunstneren Jesper Grønkjær d. 24.1. 2018.

   Lærkeløbet:
   En fælles ”motionsdag” for alle i Lærkereden. Vi løber på en fastlagt rute i kolonihaverne. Der er bemandede poster, så alle kan løbe frit.  

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til årsplanen og dens indhold, er I altid velkomne til at kontakte os.

På opslagstavlen ved hoveddøren er der beskrivelser af de enkelte aktiviteter. Der kommer ligeledes opslag på stuetavlerne eller indbydelser med hjem hen over året i forhold til nogle af aktiviteterne. Årsplanen og denne beskrivelse heraf finder I også på vores hjemmeside www.laerkereden-skive.dk

Forældrebestyrelsen har, sammen med ledelse og personale, besluttet, at der i Lærkereden er nogle årlige ”lukkedage” med pasning, hvor vi af erfaring ved, at mange børn alligevel holder fri.

Derfor har vi ”lukket” følgende dage i 2018:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag d. 26.5. 2016
 • Dagene mellem jul og nytår d. 27.12, 28.12.

Hvis der er forældre, der har behov for pasning ovennævnte dage, kontakter I stuen, og vi finder en løsning sammen.

Januar 2018

Publiceret 17-12-2017