Når du går forbi Kvisten vil du ofte kunne høre Charlotte spille på guitaren til børnenes skønsang eller høre Lotte holde takten i dansen med tamburin eller tromme. Vi elsker sang og musik.

I vores dagligdag har vi et stort fokus på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse og vi sætter en ære i at tage udgangspunkt i det enkelte barn og dennes forudsætninger.

I formiddagstimerne arbejder vi oftest i mindre grupper. Grupperne har forskellige læringsfokus som kunne være udeliv, opbygning af relationer, sproglig opmærksomhed, sansemotorisk stimuli eller dans og bevægelse. Denne prioritering for netop at kunne understøtte børnene i deres zone for nærmeste udvikling.

I det store børnefællesskab har vi fokus på dannelse, sociale spilleregler og hensyntagen til andre, hvilket er en forudsætningen for at alle trives og har det godt. Der skal være plads til det enkelte individ, men med en respekt for de øvrige børn og de forskelligheder der altid vil findes i et større fællesskab. Det er en vigtig læring for børnene – også i verdenen udenfor børnehaven.

Vi holder til på 1. sal og har Kastanjen og Natur som nærmeste naboer.

På Kvisten er vi 20 børn samt to pædagoger, en i flexjob og en pædagogstuderende   

 Leg med Lego

 

På tur i skoven

Publiceret 30-03-2020