Den 1.7. 2018 vedtog Folketinget en ny lov for dagtilbud, der hedder Den Styrkede Pædagogiske Læreplan.
Inden d. 1.7. 2021 skal alle dagtilbud synliggøre på deres hjemmesider, hvordan de konkret har arbejdet med den nye lov.
Forældrebestyrelse, personale og ledelse ønsker jer alle en rigtig god læselyst.

Publiceret 16-03-2021