Vores værdier for det pædagogiske arbejde

Det er værdifuldt at:
           -    respektere det enkelte menneske som en unik personlighed
           -    tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og baggrund
           -    skabe optimale udviklingsmuligheder
           -    indgå i forpligtende samspil med andre

 

Publiceret 09-03-2021