Forældre har brug for hinanden.
Det er rart at kunne dele erfaringer og oplevelser med andre forældre, som har børn i den samme alder.
Hvad gør vi som forældre, når et barn kommer til alvorligt skade? Louisa fra forældrebestyrelsen foreslog, at vi lavede et lille forældrekursus i førstehjælp. Det viste sig at være en god ide.
Vi fik fat i en dygtigt instruktør i førstehjælp og 16 forældre meldte sig. Det blev en både sjov og lærerig eftermiddag.
Har du en ide? Så fortæl os om den. Vi er altid åbne for initiativer som kan bringe forældrene sammen på tværs af børnegrupperne.

I Lærkereden er der god mulighed for at mødes og få nye venskaber.
Hver måned inviterer vi til fælles forældre-kaffe, vi mødes til den store sommerfest - og vi spiser sammen i forbindelse med den årlige arbejdsdag på legepladsen.
Men mødet i hverdagen er det vigtigste. Derfor har vi ”voksen-sofaer” i hele børnehaven.
Her sætter forældrene sig ofte ned, når de henter eller afleverer børnene. For at få en lille snak med personalet eller de andre forældre.

Forældre har et stort ansvar
Forældre kan sagtens blive usikre og tvivle på sig selv.
Hvorfor vil mit barn ikke sove i sin egen seng, rydde op, tage tøj på? Eller hvorfor opstår der problemer når hele familier skal spise sammen?
Selv små problemer kan pludselig virke uoverskuelige.
I Lærkereden har vi mange års erfaring med børn - og vi deler dem gerne med jer. Ingen spørgsmål er for store, for små eller forkerte.

Forældresparring
Vi oplever at mange af jer forældre efterspørger et godt råd eller en sparring omkring jeres barn set ud fra forældrerollen. En rolle der på mange måder kan være meget udfordrende og nogen gange uforudsigelig.
Vi tilbød derfor forældresparring sidste år og det blev en stor succes. Der kom forældre hver gang. Derfor fortsætter vi i 2016 med at tilbyde forældresparring med Lærkeredens leder Ruth.
Ruth har 30 års erfaring som pædagog, har selv 3 børn, et barnebarn og har også prøvet en skilsmisse.
Hvis du/I har lyst, kan I henvende jer til personalet på jeres barns stue og de vil formidle en tid ud fra de datoer, der står på årsplanen.
Hvis det drejer sig om akut behov for en forældresamtale, står vi selvfølgelig altid til rådighed, som vi plejer. 

Forældrene har indflydelse
Lærkereden ledes overordnet af en bestyrelse med syv repræsentanter for forældrene, to for de ansatte og med den daglige leder som sekretær. 
Alle forældre kan få en sag på dagsordenen, ved at kontakte Lærkeredens formand.

Publiceret 30-03-2020