I Lærkereden sikres forældre den størst mulige indflydelse på institutionens hverdag via en aktiv og velfungerende forældrebestyrelse.

  • Forældrebestyrelsen har indsigt i og indflydelse på de overordnede principper for Lærkereden.
  • Forældrebestyrelsen tager aktivt medansvar for de fastlagte vedtægter.
  • Forældrebestyrelsen er sparringspartner for personalet i udviklingen af Lærkereden.


Det betyder at:

  • Forældrebestyrelsen deltager aktivt i udviklingen af Lærkeredens værdigrundlag.
  • Forældrebestyrelsen diskuterer relevante og aktuelle pædagogiske emner på bestyrelsesmøderne.
  • Forældrebestyrelsen synliggør deres arbejde overfor forældregruppen, når de bl.a. udsender beskrivende referater fra møderne.
  • Forældrebestyrelsen er aktiv ved sociale arrangementer diskuterer emner af holdningsmæssig og pædagogisk karakter, for bl.a. at være på forkant med udviklingen.

Forældrebestyrelsen i Lærkereden 2015 - 2016

Formand. Jytte Riis, 2015/2017, Tlf. 22734636, frk_riis@hotmail.com / vuggestue og Natur

Mette Frantsen, 2014/2016, Tlf. 29903838, Mettefrantsen@gmail.com / Natur og Kastanje

Dorthe Görener, 2014/2016, Tlf. 22640941, norfast_4@hotmail.com / Vuggestue og Svalerne

Joan Kahr, 2014/2016, Tlf. 60161327 / 97572006, Joankahr@hotmail.com / Natur

Samuel Munyanziza Nkundabera, 2015 /2017, Tlf. 22505654, / nzaniras@yahoo.com / Vuggestue

Ida Nørhave Uth, 2015/2017, Tlf. 30234159, smida_riis@hotmail.com / Svalerne

Anette Finderup, 2015/2017, Tlf. 20 81 48 32, / anette_moeller_jensen@hotmail.com / Svalerne

Anette Witt, 2015/2017 – Personalerepræsentant

Gitte Søndergaard, 2014/2016 – Personalerepræsentant / Gurli Nielsen supl.

Ruth Kristensen, Sekretær og forvaltningens repræsentant, Tlf. 97522977, 40201062 Rukr@skivekommune.dk

 

Suppleanter: 2015 – 2016

Pia Veile, Natur
Louise Friis Pedersen, Vuggestue
Anja Svensson, Uglerne

Publiceret 13-02-2016