I Lærkereden sikres forældre den størst mulige indflydelse på institutionens hverdag via en aktiv og velfungerende forældrebestyrelse.

  • Forældrebestyrelsen har indsigt i og indflydelse på de overordnede principper for Lærkereden.
  • Forældrebestyrelsen tager aktivt medansvar for de fastlagte vedtægter.
  • Forældrebestyrelsen er sparringspartner for personalet i udviklingen af Lærkereden.


Det betyder at:

  • Forældrebestyrelsen deltager aktivt i udviklingen af Lærkeredens værdigrundlag.
  • Forældrebestyrelsen diskuterer relevante og aktuelle pædagogiske emner på bestyrelsesmøderne.
  • Forældrebestyrelsen synliggør deres arbejde overfor forældregruppen, når de bl.a. udsender beskrivende referater fra møderne.
  • Forældrebestyrelsen er aktiv ved sociale arrangementer diskuterer emner af holdningsmæssig og pædagogisk karakter, for bl.a. at være på forkant med udviklingen.

Forældrebestyrelsen i Lærkereden 2019 - 2020

Formand Hanne M.Y. Knudsen, 2018/2020, Tlf. 22167558, hannemarturin@gmail.com / Uglen

Næstformand Jes Just Møller Jensen, 2018/2020, Tlf. 30137851, jesjust@hotmail.dk / Natur

Brihan Dawoud, 2019/2021, Tlf. 53355782alush-77@hotmail.com / Kastanjen

Lasse Emil Hornstrup, 2019/2021, Tlf. 42489752Lassehornstrup@gmail.com / Uglen

Mathilde Blicher Andersen, 2019 /2021, Tlf. 60704396Tillevi37@gmail.com / Vuggestuen & Natur

Mia Holtegaard Sørensen, 2019/2021, Tlf. 40602049, mia-hsoerensen@hotmail.com / Natur

Mette Skovgaard, 2019/2021, Tlf. 24270411mettevennegaard@hotmail.com / Natur

Sara Vestergaard Kristensen, 2018/2020 – Personalerepræsentant

Anni Bækmand, 2017/2019 – Personalerepræsentant 

Ruth Kristensen, Sekretær og forvaltningens repræsentant, Tlf. 97522977, 40201062 Rukr@skivekommune.dk

Suppleanter: 2019 – 2020
Stine Heegaard Fuglsang, Kastanjen
Louise Hedegaard, Vuggestuen
Charlotte Boll Mikkelsen, Natur

Publiceret 13-11-2019