I Lærkereden sikres forældre den størst mulige indflydelse på institutionens hverdag via en aktiv og velfungerende forældrebestyrelse.

  • Forældrebestyrelsen har indsigt i og indflydelse på de overordnede principper for Lærkereden.
  • Forældrebestyrelsen tager aktivt medansvar for de fastlagte vedtægter.
  • Forældrebestyrelsen er sparringspartner for personalet i udviklingen af Lærkereden.


Det betyder at:

  • Forældrebestyrelsen deltager aktivt i udviklingen af Lærkeredens værdigrundlag.
  • Forældrebestyrelsen diskuterer relevante og aktuelle pædagogiske emner på bestyrelsesmøderne.
  • Forældrebestyrelsen synliggør deres arbejde overfor forældregruppen, når de bl.a. udsender beskrivende referater fra møderne.
  • Forældrebestyrelsen er aktiv ved sociale arrangementer diskuterer emner af holdningsmæssig og pædagogisk karakter, for bl.a. at være på forkant med udviklingen.

Forældrebestyrelsen i Lærkereden 2018 - 2019

Formand. Hanne M.Y. Knudsen, 2018/2020, Tlf. 22167558, hannemarturin@gmail.com / vuggestue og Uglen

Jes Just Møller Jensen, 2018/2020, Tlf. 30137851, jesjust@hotmail.dk / Kvisten

Jesper Bjørn Bak, 2018/2020, Tlf. 28459596, jbaj@skivekommune.dk / Uglen

Næstformand Ida Nørhave Uth, 2017/2019, Tlf. 30234159, smida_riis@hotmail.com / Vuggestue og Natur

Pernille Jensen, 2017 /2019, Tlf. 22406203, pernillenielsen_804@hotmail.com / Natur

Helle Futterup, 2017/2019, Tlf. 26277241 hellefutterup@gmail.com / Natur

Line Vestergaard Knudsen, 2017/2019, Tlf. 24606909, linevestergaardknudsen@gmail.com / Natur

Sara Vestergaard Kristensen, 2018/2020 – Personalerepræsentant

Anni Bækmand, 2017/2019 – Personalerepræsentant 

Ruth Kristensen, Sekretær og forvaltningens repræsentant, Tlf. 97522977, 40201062 Rukr@skivekommune.dk

 

Suppleanter: 2018 – 2019

Nis Andres Røeggen, Kastanjen
Nicklas Winther, Svalen
Mathilde Blicher Andersen, Uglen

Publiceret 14-01-2019