I Lærkereden har vi ikke en manual vi følger, hvis et barn rammes af alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie. Det betyder ikke, at vi ikke er opmærksom på sorgens alvor og omsorgens betydning. Tværtimod.

Vores sorg- og omsorgsberedskab kan derfor være meget forskelligt.

Vi har desværre oplevet dødsfald hos såvel forældre som børn i Lærkereden. I hvert tilfælde har vi ageret forskelligt i tæt samråd med familien.

Vi har i personalegruppen aftalt, at lederen altid er den, der sammen med personalet forholder sig til det sorgarbejde, der skal iværksættes i det enkelte tilfælde.

Vi har deltaget i begravelser – vi har haft besøg af en døende far – vi har besøgt gravsted – set billeder – sendt blomsterhilsner til børn, der har mistet en forælder, selvom barnet var begyndt i skole.

På ovenstående måde mener vi bedst at kunne støtte og hjælpe barnet, forældre, søskende, når familien rammes af alvorlig sygdom og dødsfald.

Vi skal dog altid huske at informere de børn og forældre, som har tæt kontakt med den berørte familie. Vi kan også altid bruge vores psykolog fra PPR til barnet i Lærkereden og til sparring med personalet.

Revideret d. 22.03.2019

Publiceret 24-06-2019