Engang var kunst tit flødeskum på lagkagen: kunstneren kom med sin rygsæk fuld af spændende idéer og aktiviteter, og alle var med og havde en herlig oplevelse, men rygsækken forlod institutionen, sammen med kunstneren – og hverdagen fortsatte, som den plejede. Nu skal kunst og kultur blive til rugbrød i hverdagen! LegeKunst bringer også kunstneren og rygsækken ind, men sikrer, at rygsækken med alle dens spændende idéer og aktiviteter bliver i hverdagen, forandrer dagligdagen og lever videre gennem pædagogernes og børnenes fornyede engagement og legende tilgang.

”Verden ser så anderledes ud for børn end for os voksne. Med nysgerrighed, sansning, leg og mod til at fejle og prøve igen - præcis sådan er barnets tilgang til verden. Med LegeKunst vil vi vise, på hvilke måder kunst- og kulturaktiviteter i nye, tværfaglige samarbejder kan gøre en ganske særlig forskel i hverdagen sammen med de alleryngste børn i dagpleje, vuggestue og børnehave,” fortæller Ulla Voss Gjesing, Centerchef ved Kulturprinsen, der glæder sig over Nordea-fondens store støtte på 25 mio. kr. til LegeKunst.

”Kulturprinsen glæder sig til med LegeKunst at imødekomme den brede efterspørgsel fra pædagogernes side efter nye kompetencer til, hvordan de kan åbne for samskabende og kulturelle aktiviteter sammen med børnene. Samtidig kan vi med en praksisnær forskningsdel i LegeKunstformidle viden om, hvordan et samarbejde mellem kunstner, pædagog og forsker kan være rammesættende for børns leg, trivsel og dannelse,” uddyber Ulla Voss Gjesing.

Læs mere om LegeKunst på Kulturprinsens hjemmeside: https://www.kulturprinsen.dk/?portfolio=legekunst

Lærkeredens naturgruppe har været på ekspedition med æslet Ib og dens ejer kunstneren Poul E. Nielsen, Lihme. Se en lille film om deres oplevelser her.

Publiceret 03-12-2019