Vi har en ideel blanding af erfarne og nyuddannede pædagoger.

Det er et bevidst valg ved ansættelser, da det giver en god faglig sparring i dagligdagen. Det betyder at vi har pædagoger med over 25 års erfaring og pædagoger med 1 års erfaring.

Personalegruppen er sammensat af 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. På den måde har vi mulighed for at give kommende pædagoger erhvervserfaring inden de søger ind på seminariet. Disse personer giver et frisk pust i vores hverdag, og er bl.a. medvirkende til, at det pædagogisk uddannede personale ikke ”havner i den grøft”, der hedder ”det plejer vi at gøre”!

Samtidig har vi også fem pædagogmedhjælpere ansat, med anciennitet fra 10 – 30 år. De besidder en stor pædagogisk viden og erfaring.

Vi har også en lønnet studerende, samt øvrige personer indenfor uddannelsessystemet, i praktik.

Publiceret 30-03-2020